ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΑΕ είναι μια εταιρεία εμπορίας εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου όπου η διοικητική της οργάνωση διέπεται από τους κανονισμούς και αρχές που χαρακτηρίζουν κάθε ανώνυμη εταιρεία. Συνεπώς τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Ως το ανώτατο διοικητικό όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και την επίτευξη του σκοπού της. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την γενική συνέλευση την 6-7-2011 με τριετή ισχύ, συγκροτείται ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΑΕ
Ονοματεπώνυμο Θέση στο ΔΣ
Ψαρομπάς Μιχ. Αντώνιος Πρόεδρος
Ψαρομπάς Μιχ. Θεόφιλος Αντιπρόεδρος
Ψαρομπά Μιχ. Χρυσάνθη Μέλος
Ψαρομπάς Αντ. Μιχαήλ Μέλος
Ψαρομπά Τσαγκάρη Νομική Μέλος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η οργάνωση της ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΑΕ έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες που απαιτεί η αγορά των υγραερίων στον Ελληνικό χώρο. Σημαντικό επίσης παράγοντα αποτέλεσε η ιδιομορφία και οι δυσκολίες του εμπορίου στις νησιωτικές περιοχές, όπου η εταιρεία κυρίως δραστηριοποιείται.

Η οργανωτική δομή της ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΑΕ διαιρείται στους εξής κυρίως τομείς – διευθύνσεις:

Διεύθυνση Εμπορίας

Η διεύθυνση εμπορίας ασχολείται με τα πάσης φύσεως εμπορικά θέματα της εταιρείας και διαιρείται στα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Πωλήσεων το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών της Νησογκάζ, την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών και διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες.
β) Τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων το οποίο έχει αναλάβει την ανάλυση αγοράς υγραερίου, διαφήμιση, εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλους τους φορείς (δημόσιο, μέσα ενημέρωσης, εκθέσεις κ.α.) και γενικότερα με όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρική ταυτότητα της Νησογκάζ.
γ) Τμήμα Προώθησης Πωλήσεων με ευθύνη την εξεύρεση νέων πελατών και την διαρκή επαφή με υποψήφιους πελάτες.

Διεύθυνση Οικονομικών

Στην διεύθυνση των οικονομικών υπάγονται όλα τα οικονομικά ζητήματα της εταιρείας με τα εξής επιμέρους τμήματα:
α) Λογιστήριο το οποίο είναι υπεύθυνο δια την τήρηση των από τη νομοθεσία προβλεπόμενων βιβλίων και την τακτική σύνταξη λογιστικού ισοζυγίου, τήρηση λογαριασμών πελατών και αποθήκης και παρακολούθηση της εκτελέσεως του προϋπολογισμού.
β) Το τμήμα διαχείρισης οικονομικών πόρων διευθύνει τα διαθέσιμα κεφάλαια της Νησογκάζ τα οποία χρησιμοποιεί για την εύρυθμη λειτουργία και εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους δια τις επενδύσεις.
γ) Τμήμα πιστωτικού ελέγχου το οποίο εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις οφειλές των πελατών.

Τεχνική Διεύθυνση

Η τεχνική διεύθυνση ασχολείται με όλα τα τεχνικά θέματα τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας του υγραερίου αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα της Νησογκάζ. Τα επιμέρους τμήματα είναι τα εξής:
α) Τμήμα κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων. Το τμήμα αυτό ασχολείται με την κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου σε διάφορες επιχειρήσεις και αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, αναλαμβάνει την συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών όπως και του εμφιαλωτηρίου της Νησογκάζ.
β) Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του εμφιαλωτηρίου και των εγκαταστάσεων υγραερίου. Παράλληλα, αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού δεδομένου της ιδιαιτερότητας του προϊόντος.

Ανθρωπίνων πόρων

Η διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων διαχειρίζεται το εργατικό δυναμικό της εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματικότητα και απόδοσή του. Διαιρείται στα εξής τμήματα:
α) Τμήμα εκπαίδευσης εργαζομένων όπου το εργατικό δυναμικό ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε όλα τα θέματα σχετικά με το υγραέριο και οτιδήποτε αφορά την υπηρεσία του.
β) Το τμήμα ασφάλειας προσωπικού το οποίο μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας εκπαιδεύει και ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό να τηρεί όλους τους κανονισμούς και συνήθεις πρακτικές για την αποφυγή ατυχημάτων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.