Ασφάλεια δεξαμενών

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την τοποθέτηση της δεξαμενής σε ασφαλή θέση και φροντίζει να υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα για την προστασία της δεξαμενής, των σωληνώσεων και των συσκευών.

Εσείς πρέπει να φροντίζετε την εγκατάστασή σας. Συγκεκριμένα, πρέπει να λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα:

  • - Διατηρείτε σε καλή κατάσταση την περίφραξη ασφαλείας της δεξαμενής. Κλειδώνετε τις εισόδους. Αν δεν υπάρχει περίφραξη, διατηρείτε κλειδωμένο το κάλυμμα της βαλβίδας της δεξαμενής και φυλάσσετε τα κλειδιά σε μέρος με εύκολη πρόσβαση.

  • - Κρατάτε τα απορρίμματα και οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ασφαλή απόσταση από τις δεξαμενές και μην επιτρέπετε στο γρασίδι και στα αγριόχορτα να αναπτυχθούν πολύ. Μη χρησιμοποιείτε ζιζανιοκτόνο με βάση το χλωρικό άλας, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο φωτιάς.

  • - Μην αφήνετε τα οχήματα να πλησιάσουν την εγκατάσταση.

  • - Μην επιτρέπεται να πλησιάζουν άτομα που δεν έχουν σχέση με την εγκατάσταση.

  • - Μην επιτρέπετε σε κανέναν το κάπνισμα ή να φέρνει ηλεκτρικό εξοπλισμό, να οδηγεί οχήματα, να ανάβει φωτιά, να ψήνει φαγητό ή να μεταφέρει άλλες αιτίες ανάφλεξης κοντά στην εγκατάσταση. Φροντίζετε να διατηρούνται τα σήματα απαγόρευσης του καπνίσματος και οι άλλες προειδοποιήσεις.

  • - Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπέργειες σωληνώσεις από τη δεξαμενή προς το σημείο χρήσης είναι προστατευμένες από το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς από ατυχήματα και ότι στηρίζονται κατάλληλα. Για τις υπόγειες σωληνώσεις, πρέπει να γνωρίζετε τη διαδρομή που ακολουθούν και αποφύγετε να τοποθετήσετε πάνω στο έδαφος οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους σωλήνες ή τη δεξαμενή.

  • - Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις ενέργειες σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι τις γνωρίζουν όλοι όσοι κινούνται στο χώρο.

  • - Επιτρέπετε την εργασία στην εγκατάσταση μόνο σε μηχανικούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από εμάς.

  • - Μην ξεχνάτε ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε κοντινή απόσταση από τη δεξαμενή πρέπει να διατηρείτε 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηρής σκόνης BCE 12 kgr. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται καλά και να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.