Γενική ασφάλεια υγραερίου

  • - Οι ατμοί του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Σε περίπτωση διαρροής, το αέριο κατεβαίνει προς το έδαφος και συγκεντρώνεται στις χαμηλότερες περιοχές.

  • - Μην τοποθετείτε ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, αιτίες ανάφλεξης και καυτές επιφάνειες στο επίπεδο του εδάφους ή χαμηλότερα από τις δεξαμενές και τις φιάλες του υγραερίου ή δίπλα σε αυτές.

  • - Το υγραέριο εξατμίζεται και ψύχεται γρήγορα. Για αυτό το λόγο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα αν χυθεί πάνω στο δέρμα ή αν κάποιος αγγίξει ορισμένους τύπους εξοπλισμού υγραερίου χωρίς να φοράει προστατευτικά γάντια και γυαλιά.

  • - Το υγραέριο δεν είναι τοξικό. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει αναισθησία αν αναμιχθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις με τον αέρα. Όσο μεγαλώνει η συγκέντρωσή του (με αποτέλεσμα να ελαττώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο), αυξάνεται ο κίνδυνος ασφυξίας.

  • - Το υγραέριο είναι άοσμο από μόνο του. Ωστόσο, σε αυτό προστίθεται μια έντονα δύσοσμη ουσία για τον εντοπισμό των διαρροών. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε μια διαρροή με φλόγα ή άλλα μέσα που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη!

  • - Το υγραέριο είναι εύφλεκτο, όπως όλα τα καύσιμα που προέρχονται από το πετρέλαιο. Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιτίες ανάφλεξης και σε χώρους με καλό εξαερισμό.

  • - Το υγραέριο διαστέλλεται γρήγορα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο μεγάλης αύξησης της πίεσης λόγω της διαστολής του υγρού με την αύξηση της θερμοκρασίας.

  • - Το υγραέριο προκαλεί τη φθορά του φυσικού καουτσούκ και ορισμένων πλαστικών. Πρέπει να χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες και άλλο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το υγραέριο.